040 750 448 info@golfpocitnice.si

Splošni Pogoji

 

Spletni portal www.golfpocitnice.si upravlja podjetje:
Amadeo spletni portali d.o.o.
Kotnikova 5, Ljubljana
info@golfpocitnice.si
amadeo@siol.net

T: 040 750 448

Na podlagi odločbe GZS z dne 21.8.2012 št. 10972 je podjetje Amadeo d.o.o. imetnik licence za prodajo turističnih aranžmajev (št.licence 1387).

Amadeo d.o.o. (agencija) je posrednik pri rezervacijah hotelskih namestitev primernih za golfiste. Posreduje tudi rezervacije štartnih časov, če so v sklopu ponudbe izbranega hotela. Na željo potnikov agencija rezervira tudi letalski prevoz in ostale z hotelsko rezervacijo povezane storitve.
Agencja je tudi posrednik pri prodaji turističnih paketov durgih, domačih in tujih organizatorjev počitnic.

Delovni čas:
Želimo biti moderna in učinkovita turistična agencija. Zato se trudimo, da vse ponudbe najdete na naši spletni strani, da vam na vsa povpraševanja odgovorimo po telefonu, elektronski pošti ali preko spletne strani ter vam s tem prihranimo odvečne poti.
– na povpraševanja preko spletne strani (www.golfpocitnice.si) in po elektronski pošti (info@golfpocitnice.si) odgovarjamo ažurno 7 dni v tednu.
– za telefonske klice smo vam na voljo vsak dan (razen ob nedeljah in praznikih) med 9.00 in 19.00 uro (v nujnih primerih nas seveda lahko pokličete kadarkoli na 040 750 448).

CENE
Vse cene veljajo na dan vnosa ponudbe, nekatere lahko vsebujejo popuste za zgodnjo prijavo. Točen izračun cene prejmete ob povpraševanju oz. ob potrditvi rezeracije.
Še posebej to velja pri ponudbah letalskega prevoza, veljavna je cena na dan dokončne rezervacije, ki lahko odstopa od ponujene, saj ima letalski prevoznik pravico do spremembe cene dokler niso izdane letaske vozovnice.
Če ni navedeno drugače, vse objavljene cene veljajo na osebo v primeru namestitve dveh oseb v sobi.

Dovoljeni razlogi za povišanje cene turističnega aranžmaja:
– kadar je povišanje cene neposredna posledica sprememb cene prevoza in zaradi sprememb cene goriva,
– sprememba davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključno s turističnimi taksami, pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje na letališčih, ali
– spremembe menjalnih tečajev valute, povezanih s turističnim paketom.
– kadar je cena skupinskega programa pogojena z minimalnim številom prijavljenih udeležencev

Ponudnik turističnih paketov mora povišanje cen sporočiti vsaj 20 dni pred začetkom potovanja.
Če se cena zviša za več kot osem odstotkov, lahko potrošnik odstopi od pogodbe brez odstopnine..
Agencija mu mora vrniti vsa plačila, lahko pa sprejme tudi kakšen nadomestni turistični paket.
Če je povišanje nižje od osmih odstotkov (in so izpolnjeni tudi drugi omenjeni pogoji), pa mora potrošnik plačati tudi višjo ceno.

POPUSTI ZA OTROKE – pavšalne cene za otroke veljajo v primeru bivanja v sobi skupaj z najmanj dvema odraslima osebama (razen, če ni navedeno drugače).
Pavšalna cena otroke je lahko drugačno od objavljene, saj je lahko odvisna od termina, storitve in tipa sobe.

SPOŠNI POGOJI ZA POTOVANJE

Ko agencija nastopa kot ponudnik paketov drugih organizatorjev potovanj, je dolžna potnika informirati o odgovornem organizatorju izbranega potovanja.
Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji, ki so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Splošni pogoji organizatorja so potniku na voljo na spletni strani organizatorja. Potnik s prijavo potrjuje, da se je s temi pogoji seznanil.

Agencija posreduje tudi druge turistične storitve – rezervacije hotelov, rezervacije letalskih vozovnic itd.
V to kategorijo spada tudi organizacija potovanj za golfiste, V primeru potovanja z letalom, letalski prevoz ni sestavni del paketne cene in ga ponujamo po cenah in pogojih letalskega prevoznika.
Za pripravo ponudb po meri (dodatne ponudbe, ki niso objavljene na naši spletni strani) si pridržujemo pravico zaračunati dodatne stroške izdelave ponudbe.

Prevoz na počitniške destinacije
Agencija ne organizira lastnih avtobusnih ali letalskih prevozov. Letalske prevoze ponujamo na rednih linijah letalskih prevoznikov ali na čarterskih letih drugih organizatorjev.

Odhodne ure poletov se lahko do odhoda spremenijo v skladu s splošnimi pogoji letalskega prevoznika.
Agencija za spremembe predvidenih časovnic ne odgovarja.
V primeru premajhnega števila potnikov na letalu se lahko zgodi, da organizator počitnic združi v enem letu dve destinaciji, v temu primeru je na odhodu ali povratku možen vmesni postanek.

Včasih lahko pride tudi do spremembe odhodov oziroma prihodov letal in zamud, pa tudi do odpovedi že rezerviranih letalskih kart s strani prevoznika. Seveda se bodo letalske družbe potrudile, da bodo leti potekali po načrtu, vendar pa kljub temu lahko pride do zamikov in odpovedi. Agencija za vse spremembe in morebitne odpovedi letov ne odgovarja, prav tako ne odgovarja za morebitne stroške, ki bi s takimi spremembami v urah letov ali odpovedi letov, nastali.

V zadnjem času se zaradi vse večje konkurence v letalskem prometu vse več poletov odvija tudi ponoči. Posebno poglavje, kar se tiče sprememb odhodov in povratkov so tako letalski poleti, ki se vršijo okrog polnoči. Tukaj sprememba ure odhoda oz. povratka včasih pomeni tudi spremembo dneva odhoda oz. povratka. Glede na to, da si večina letalskih prevoznikov pridržuje pravico do sprememb ur poleta, pri Sredozemlju večinoma do 24 ur, svetujemo vsem potnikom, da si na dan odhoda in dan prihoda ne planirajo nobenih obveznosti.

Izbrana storitev v hotelu (zajtrk, polpenzion, polni penzion, all inclusive…) je potniku na voljo prvi dan od prihoda v hotel ter zadnji dan do odhoda iz hotela. Zaradi urnika poletov se zato lahko zgodi, da potnik npr. v primeru 7 dnevnega pol penziona, ne bo imel na voljo enako število zajtrkov oz večerij.

ODPOVEDNI STROŠKI
Potnik ima pravico do odpovedi rezervacije na prijavnem mestu, kjer se je prijavil.V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima agencija pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi rezervacije. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje, višina odpovednih stroškov pa je tudi različna glede vrsto potovanja, glede na morebitnega drugega organizatorja počitnic itd.

Potnik lahko odstopi od pogodbe o paketnem potovanju pred začetkom turističnega paketa brez plačila odškodnine, če na destinaciji ali v njeni neposredni bližini nastopijo neizogibne in izredne okoliščine, ki pomembno vplivajo na izvedbo turističnega paketa ali prevoz ljudi do destinacije.
Dokazno breme o izrednih okoliščinah nosi potnik.
Potovanje se lahko brezplačno odpove na osnovi uradnega opozorila Ministrstva za zunanje zadeve, ki je jasen pokazatelj nevarnosti in v vsakem primeru opravičuje brezplačno odpoved potovanja.

Seveda lahko vsak potnik potovanje odpove kadarkoli in brez razloga, vendar mora nositi vse stroške, ki bi s tako odpovedjo nastali.

Agencija o višini odpovednih stroškov za izbrano rezervacijo potnika seznani ob sklenitvi pogodbe oz. ob izstavitvi računa.
V primeru nejasnosti ali spora glede dejanske višine odpovednih stroškov, za vse rezervacije izven Evrope velajo sledeči odpovedni stroški:
* 90 do 80 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja
* 79 do 70 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
* 69 do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja
* 59 dni do dneva odhoda ali neudeležbe brez odpovedi – 100% cene aranžmaja
* Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.
Stroški odpovedi rezervacije letalske vozovnice se obračunajo po ceniku in pogojih letalskega prevoznika.

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA
V primeru odpovedi potovanja nastopijo stroški odpovedi potovanja v skladu s pogoji posamičnega organizatorja. Z zavarovanjem rizika odpovedi potovanja lahko potnik povračilo stroškov, ki so nastali z njegovo odpovedjo, zahteva od zavarovalnice.
Višino premije in zavarovalnih pogojev zavarovanja odpovedi določa izbrana zavarovalnica oz. organizator, če je ta storitev izvršena preko njega.

POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo obmejnim, carinskim, zdravstvenim in drugim predpisom svoje države, kakor tudi predpisom držav, v katere potuje (za vstop v večino neevropskih destinacij, med njimi za Turčjo, Egipt, Tunizijo…velja, da mora biti potni lest veljaven vsaj še šest mesecev po vstopu v državo), nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve.

Potniki so dolžni upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in zdravstvenih formalnosti, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja ter pravočasno poskrbeti za zadostitev mejnim in zdravstvenim pogojem in obveznostim.

PRIJAVE IN VPLAČILA
Če ni določeno drugače, potnik ob prijavi plača 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 15 dni pred odhodom.
Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

Potnikov sprejem ponudbe je zavezujoč. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja, ki so vsebovana v Splošnih pogojih vsakega posamičnega organizatorja.

Za zavezujoč sprejem ponudbe s strani potnika se poleg podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu, el.pošti ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, iz katerega je nedvoumno razvidno, da potnik pooblašča agencijo, da zanj izvrši rezervacijo.
Če ni drugače določeno, je potnik dolžan naročeno storitev plačati v roku 3 dni od naročila, razen če v posebnih pogojih ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu. V takšnem primeru agencija zaračuna potniku nastale odpovedne stroške v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji organizatorja.

REKLAMACIJE
V primeru reklamacije izvršenih storitev v organizaciji drugega organizatorja agencija potniku pomaga in svetuje pri rešitvi ter pomaga pri uveljavljanju pravic potnika pri organizatorju.

Agencija kot posrednik ne odgovarja za kakršnekoli kršitve storitev, ki jih za potnika organizira in nudi drug organizator.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA PRI REZERVACIJAH GOLF ARANŽMAJEV

Amadeo d.o.o. (golfpocitnice.si) deluje kot agent pri rezervaciji hotelov, rezervaciji igralnih časov, letalskih vozovnicah pod pogoji, ki jih ponujajo izvajalci in so predmet njihovih pogojev, tarif, pogojev prevoza, mednarodnih konvencij in sporazumov ali običajev na področju njihovega poslovanja. Ko se potovanje začne, Amadeo d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za kakršna koli povračila, izgube, škodo, stroške ali izdatke, ki izhajajo iz poškodbe, nesreče ali smrti, izgube ali poškodbe ali zamude v zvezi s prtljago ali drugo lastnino, zamude, nevšečnosti, vznemirjenosti, razočaranja, stresa, frustracije ali izgube počitniškega časa, ki je posledica dejanja, napake ali opustitve katerega koli izvajalca in ki niso posledica delovanja podjetja Amadeo d.o.o. ali njegovih zaposlenih ali katere koli druge okoliščine, na katero Amadeo d.o.o. nima vpliva.

Standard igre in golfski bonton

Vsak udeleženec/golfist mora poznati golfski bonton in pravila igre.

Tee-Times

Igrišča za golf si pridržujejo pravico do spremembe potrjenih začetnih časov. Če vaš potrjeni golf klub prekliče vašo rezervacijo ali spremeni vaš začetni čas, bomo poskušali najti ustrezno alternativo. Zaračunali vam bomo morebitno razliko v prvotni ceni ali povrnili denar. Takšne spremembe vam ne dajejo pravice do odpovedi počitnic, ki so del paketa ali reklamacije.
Vedite tudi, da vas igrišča za golf lahko za igranje razporedijo v skupino skupaj z drugimi igralci golfa.

Stanje golf igrišča.

Stanje igrišč za golf se skozi leto spreminja. Splošno vzdrževanje igrišča za golf na fairwayih in zelenicah je bistveno za pripravo igrišča.
Ne moremo biti odgovorni za vpliv takega dela na vašo igro ali počutje.

Hotelski koncepti

Koncept hotelov se lahko spreminja glede na sezono in/ali posebne pogoje hotela. Na primer, vse restavracije so lahko odprte v poletni sezoni. V zimskih mesecih so lahko odprte le nekatere ali pa lahko hoteli nekatere objekte za nekaj časa zapre zaradi vzdrževanja.

Vremenske razmere med vašim dopustom

Slabo vreme je neizogibno; igrišča za golf si pridržujejo pravico do zaprtja ali obratovanja začasnih igrišč in zelenic. Golf, ki se igra na začasnih igriščih in igriščih, je nepovraten in velja za sprejemljiv del igranja golfa v obdobjih slabega vremena.

Upoštevajte, da bugiji in vozički pogosto niso dovoljeni, ko je igrišče mokro, o temu odloča posamezno igrišče.
Če na počitnicah ne morete igrati golfa zaradi zaprtja golf igrišča, bomo brez garancije in po presoji vodstva golf igrišča poskušali najti nadomestni dan za igro med vašim bivanjem ali pridobiti kupone za golf, ki ni bil odigran.

Pritožbe med vašimi počitnicami

Za vsak hotel in igrišče za golf velja, če imate med počitnicami pritožbo ali kakršne koli težave, da takoj obvestite vodstvo hotela in golf igrišča, če z njimi ne najdete sprejemljive rešitve, nas o tem obvestite čim prej. Vse ustne pritožbe morajo biti podane v pisni obliki.

Če imate kakršne koli pritožbe v zvezi z našimi storitvami, nas morate pisno obvestiti v 24 urah.

Kakršna koli pomoč pri reševanju pritožb v zvezi z rezervacijo katerega koli ponudnika storitev, kot so hoteli, igrišča za golf, letalske družbe itd., je zagotovljena na podlagi naše dobre volje in v vlogi agenta, ne pa kot ponudnika in izvajalca storitve.

Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket, kot to določa ZvPot. S tem ste upravičenec polne zaščite, kot jo predvideva Direktiva EU o paketnih potovanjih. Organizator  prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti ter tudi zagotavlja jamstvo, da se v primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, povrnejo vaša vplačila in/ali zagotovi vaš povratek, kadar tak turistični paket vključuje prevoz.

Pred sklenitvijo oz. potrditvijo aranžmaja bo agencija stranko obvestila o organizatorju izbranega potovanja in stranki posredovala Obrazec standardnih informacij o paketnem potovanju konkretnega organizatorja počitnic oz. potovanja ter o zavarovalnici, pri kateri je sklenjeno morebitno zavarovanje.V skladu z veljavno zakonodajo vam organizator zagotavlja:
I. Prejem vseh potrebnih informacij o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih.
II. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovoren organizator potovanja.
III. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere, oziroma vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.
IV. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo v skladu z veljavno zakonodajo.
V. Cena turističnega paketa se lahko poveča, kadar nastanejo posebni stroški (na primer povišanje cene goriva) in če je tako izrecno določeno v pogodbi, vendar najkasneje 20 dni pred začetkom izvedbe turističnega paketa. Če je povišanje višje od 8 odstotkov cene turističnega paketa, imate pravico odstopa od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico tudi do znižanja cene, ob nastopu okoliščin, ki to omogočajo.
VI. Od pogodbe lahko brez plačila kakršne koli (zavarovanja rizika odpovedi) in s povračilom vseh plačil odstopite, če se bistveno spremeni kateri koli od osnovnih elementov turističnega paketa, razen cene. Če podjetje, odgovorno za izvedbo turističnega paketa, le-tega pred njegovim začetkom izvedbe prekliče ali odpove, ste upravičeni do povračila vplačil le v primeru posebnih okoliščin, predvidenih v zakonodaji pa tudi do povrnitve morebitne škode.
VII. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, vendar samo v z zakonodaji predvidenih primerih, ki bi vplivali na izvedbo storitev, ki jih vsebuje turistični paket.
VIII. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine. Odstopnina v tem primeru pomeni stroške odpovedi pogodbe skladno s Splošnimi pogoji in navodili organizatorja, ki so dostopni na njegovi spletni strani.
IX. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa imate kot potrošnik pravico odstopiti od pogodbe in to brez plačila kakršne koli odstopnine.
X. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.
XI. V primeru težav vam bo organizator nudil vso potrebno pomoč. V primeru trenutnih likvidnostnih težav organizatorja, ki onemogočajo ali preprečujejo izvedbo že vplačanega turističnega paketa, imate pravico do izvedbe le-tega, v kolikor pa to ne bi bilo mogoče, pa do vračila vplačil ali povratka v odhodni kraj, v kolikor je bil prevoz del vplačanega turističnega paketa. Za dogodke, ki bi lahko nastopili v takem primeru jamči zavarovalnica, s katero ima organizator sklenjeno zavarovanje za primer likvidnostnih težav.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov (ZVPot) najdete na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Agencija Amadeo do.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Ta Amadeo in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Amadeo d.o.o. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletne www.globalturist.si.

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Amadeo d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na amadeo@siol.net
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec Amadeo d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov, uporabnikov spletne strani www.globalturist.si, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger;
• statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Podjetje Amadeo d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
• Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
• Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Amadeo d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji). Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@globalturist.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

9. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.globalturist.si, so last družbe Amadeo d.o.o. Brez dovoljenja podjetja Amadeo d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Amadeo d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Amadeo d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.globalturist.si.

Na podlagi odločbe GZS z dne 21.8.2012 št. 10972 je podjetje Amadeo d.o.o. imetnik licence za prodajo turističnih aranžmajev (št.licence 1387).
Amadeo spletni portali d.o.o. matična številka 611562400, davčna številka 41451945, je vpisana v poslovni in sodni register dne 20.2.2012, osnovni kapital € 7.500.

V Ljubljani, 25.5.2018